terug naar het begin!

Profiel
Ontdekkingen
Aanpak
Ervaring
Contact

Zelfstandig interimmanager
augustus 2004 - heden

Interimmanager in vaste dienst
1998 – 2004 PRIME, Haarlem/ Veenendaal
1990 – 1998 Ministerie van VROM, Interimmanagement-divisie, Den Haag
Beleidsadviseur Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeleid
diverse functies van 1981 – 1990:
- beleidscoördinator voor de Directeur Generaal Volkshuisvesting
- verantwoordelijk voor de invulling van Toezicht en Controle door de 12 directies in de provincie.
- trainer van het management en middenmanagement voor het doorvoeren van veranderingen als onderdeel van de verbetering van het Financieel Beheer binnen de 12 directies in de Provincie.
Beleidsmedewerker Volkshuisvesting Vereniging van Nederlandse Gemeenten
taken van 1979 – 1981:
- advisering aan gemeenten over de uitvoering en interpretatie van wet- en regelgeving en subsidiemaatregelen op het gebied van de volkshuisvesting
- verantwoordelijk voor de totstandkoming van de VNG voorstellen op het gebied van de decentralisatie van volkshuisvestingstaken.
- secretaris van de Commissie Volkshuisvesting van de VNG
- lid van het overleg van de VNG met de Directeur Generaal van de Volkshuisvesting
- secretaris van het overleg met de wethouders Volkshuisvesting van de vier grote gemeenten
Voorlichter Bouwen en Wonen Gemeente Den Haag
Taken tussen 1977 en 1979:
- geven van toelichting en verklaring aan journalisten en inwoners
- schrijven speeches voor burgemeester en wethouder
- ondersteuning van de wethouder in zijn pers- en publiekscontacten
- rondleiden van bewonersgroepen uit saneringsbuurten in toekomstig nieuwbouwgebied
- verantwoordelijk voor de voorbereiding en totstandkoming van voorlichtingsmateriaal in een aantal sanerings- en ‘actie’-gebieden

Werkervaring