terug naar het begin!

Profiel
Ontdekkingen
Aanpak
Ervaring
Contact

Kleine gemeente
Coachen beginnend afdelingshoofd bij het samenvoegen van twee afdelingen en bij het leidinggeven aan de nieuw gevormde afdeling.

Zeer grote gemeente
Coachen projectdirecteur bij het sturen van de deelprojectleiders en in het omgaan met de politiek, externe partijen en de ambtelijke top.

Ministerie
Coachen afdelingshoofd bij het doorvoeren van een cultuurverandering op de afdeling.

Coaching

Downloadbare versie (.doc)