terug naar het begin!

Profiel
Ontdekkingen
Aanpak
Ervaring
Contact

Provincie, intern interimmanagement-onderdeel
Verbeteren bedrijfsvoering

Kleine gemeente
- begeleiden van het College van B&W bij visie-ontwikkeling en teambuilding
- begeleiden van de Gemeenteraad bij visie-ontwikkeling

Interimmanagement bureau
Acquisitie- en consultantwerkzaamheden

Ministerie, plaatsvervangend Secretaris-generaal
- selecteren van de functies binnen het gehele ministerie, die het meest kwetsbaar zijn voor ongewenste beïnvloeding door externe marktpartijen.
- quick-scan uitvoeren van de bedrijfsprocessen bij die functies.
- uitwerken operationele verbeteringen.