terug naar het begin!

Profiel
Ontdekkingen
Aanpak
Ervaring
Contact

Hoog College van Staat
Herstellen vastgelopen samenwerking tussen medewerkers

College van Bestuur van een grote Onderwijsgemeenschap
Lijmen vertrouwensbreuk tussen een schooldirectie en de Ouderraad

 

Conflictbemiddeling