terug naar het begin!

Profiel
Ontdekkingen
Aanpak
Ervaring
Contact

Verkennend gesprek
Het begint met een verkennend gesprek met de opdrachtgever. Besproken worden de vragen die er liggen, de verwachtingen, die er zijn en mijn geschiktheid voor de opdracht. Een opdracht maakt in ieder geval de concreet te bereiken resultaten duidelijk. De opdrachtomschrijving is het gezamenlijke toetsingskader tijdens de uitvoering van de opdracht.

Start
In de eerste week geef ik inzicht in mijn opdracht. Zo weet iedereen wat ik kom doen en - vooral ook- wat niet. Ik voer gesprekken met medewerkers, beslissers uit de omgeving van de organisatie en afnemers van de producten van de organisatie. Dan komt naar voren wat er feitelijk aan de hand is en welke mogelijkheden er zijn. Mijn analyse van de uitkomsten bespreek ik met mijn opdrachtgever met als uitkomst een vervolgaanpak.

Vervolg
Ik geef betrokkenen inzicht in mijn analyse en de vervolgaanpak met acties, termijnen en beoogde resultaten. Zoveel mogelijk betrokkenen krijgen een rol in de acties. Deze betrokkenheid is de basis voor de duurzaamheid en het borgen van de uiteindelijke resultaten.

Afronding
BeŽindiging van de opdracht vindt plaats door met de opdrachtgever terug te kijken op het verloop van de opdracht en de bereikte resultaten.

Follow-up
Na ongeveer een half jaar volgt een bespreking met de opdrachtgever en enkele direct betrokkenen. Hoe duurzaam zijn de bereikte resultaten? Hoe zijn afwijkingen te verklaren en wat kan er aan gedaan worden?

Interimmanagement