terug naar het begin!

Profiel
Ontdekkingen
Aanpak
Ervaring
Contact

'Span of support', vergeten inspanning

In de praktijk van het leidinggeven is ‘span of control’ een begrip. Het begrip staat niet ter discussie. Voor zover discussies plaatsvinden, richten die zich op het aantal medewerkers waaraan je leiding kunt geven zonder het overzicht kwijt te raken. Of op de relatie tussen de hoeveelheid medewerkers en het nog kunnen sturen van de organisatie als geheel. De effectiviteit van het‘span of control’-denken is een geaccepteerd gegeven bij zowel leidinggevenden als medewerkers.

Denken volgens de lijnen van de ‘span of control’ betekent dat medewerkers verantwoording afleggen aan hun leidinggevende en informatie leveren over voortgang, producten, beleidsontwikkeling, knelpunten en dergelijke. Informatie in gestandaardiseerde vorm en met een bepaalde frequentie. Leidinggevenden doen hetzelfde, maar dan aan de directie.

De gezamenlijke inspanning is erop gericht dat medewerkers hun leidinggevende leveren wat nodig is voor het functioneren van die leidinggevenden. Leidinggevenden op hun beurt informeren en ondersteunen de directie. Onuitgesproken houdt deze denkwijze in, dat medewerkers het minst belangrijke deel zijn; dat de directie het belangrijkste onderdeel is in een organisatie. Leidinggevenden zitten er ergens tussen in.

Ontdekking
Medewerkers hebben voor hun functioneren de steun, de support nodig van leidinggevenden en van de directie. Die steun uit zich in (rand-) voorwaarden om het werk optimaal te kunnen uitvoeren.
Het duidelijkst is dit bij dienstverlenende organisaties: daar zijn de medewerkers aan de loketten het belangrijkste deel van de organisatie. Zij zijn het gezicht van de organisatie en zij bepalen welk beeld de klanten van de organisatie hebben. Zij doen de toezeggingen, maken de afspraken, nemen aanvragen in ontvangst of verwijzen door. Zij zijn voor het succes van een dienstverlenende organisatie het belangrijkste onderdeel.

De directie en de leidinggevenden moeten deze medewerkers ondersteunen in hun functioneren. Daarvoor is nodig dat leidinggevenden zichzelf de vraag stellen welke steun, welke support medewerkers nodig hebben. De directie dient de vraag te beantwoorden welke support de leidinggevenden nodig hebben van de directie. Het denken volgens deze lijn heet daarom ‘span of support’. Hoeveel mensen kun je van de benodigde steun voorzien?

‘Span of control’ en ‘Span of support’: de twee kanten van één medaille.